Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (18.12.) po svätej omši o 10:30 pozývame na Adventný punč pred kostolom.
  Dnes (18.12.) popoludňajšia Eucharistická adorácia nebude.

 • Spovedanie chorých a nevládnych bude v pondelok (19.12.) od 9:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.

 • V stredu (21.12.) po svätej omši sa bude zdobiť detský stromček. Všetky deti sú srdečne vítané.

 • Betlehemské svetlo prinesú skauti slávnostne v piatok (23.12.) pri svätej omši. Môžete si ho z kostola do svojich domovov prísť zobrať aj v sobotu (24.12.) od rannej sv. omše do 10:00.

 • V nedeľu (25.12.) bude vianočná farská ofera.

 • Kto by chcel vo svojom dome prijať koledníkov Dobrej noviny, môže sa zapísať na pripravený papier v zadnej časti kostola. Koledovať sa bude popoludní 26.12. Kto by chcel prispieť na projekty Dobrej noviny bez prijatia koledníkov, bude tak môcť urobiť pomocou pokladničky v zadnej časti kostola.

 • Rodinkovo – dom prijatia pre rodiny ponúka na predaj jedinečnú vyrezávanú sadu vianočných ozdôb s posolstvom. Sada stojí 12,90€ a jej kúpou podporíte Rodinkovo a jeho aktivity. Dá sa objednať v sakristii alebo aj priamo podľa ponuky v zadnej časti kostola, kde nájdete aj vzorovú sadu na ukážku.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1.

 • V sakristii je možnosť zakúpiť si kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2023. Stále je tiež možnosť zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Spovedanie chorých a nevládnych bude v pondelok (19.12.) od 9:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii alebo na farskom telefónnom čísle 031 789 9435.

 • V nedeľu (25.12.) bude vianočná farská ofera.

 • Rodinkovo – dom prijatia pre rodiny ponúka na predaj jedinečnú vyrezávanú sadu vianočných ozdôb s posolstvom. Sada stojí 12,90€ a jej kúpou podporíte Rodinkovo a jeho aktivity. Dá sa objednať v sakristii alebo aj priamo podľa ponuky v zadnej časti kostola, kde nájdete aj vzorovú sadu na ukážku.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1.

oznamy farského úradu