Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Maximálna kapacita je 30 osôb.
    Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu dnes (19.12.) od 15:00 do 17:00 a počas Vianočných sviatkov (25. aj 26.12.) od 16:00 do 17:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

  • Na Štedrý deň (24.12.) od rannej svätej omše do poludnia je možné prísť si do kostola zobrať Betlehemské svetlo.

  • V sobotu (25.12.) aj v nedeľu (26.12.) bude svätá omša o 10:30 z nášho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Maximálna kapacita je 30 osôb.
    Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu dnes (19.12.) od 17:00 do 19:00 a počas Vianočných sviatkov (25. aj 26.12.) od 17:00 do 18:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

  • Na Štedrý deň (24.12.) od 14:00 do 15:00 je možné prísť si do kostola zobrať Betlehemské svetlo.

  • V sobotu (25.12.) aj v nedeľu (26.12.) bude svätá omša o 10:30 z Abrahámskeho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

oznamy farského úradu