Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Podľa aktuálne platných epidemiologických opatrení bohoslužby budú pokračovať, avšak počet účastníkov sa znižuje na 25% kapacity miest na sedenie v chrámoch. Znamená to, že každá druhá lavica zostane prázdna, v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné a miesta na státie sa nemôžu obsadzovať.
  Po zaplnení kapacity bude potrebné kostol uzavrieť, preto prosím o trpezlivosť, porozumenie a vzájomnú ohľaduplnosť, prípadne zváženie účasti na bohoslužbách. Pripomínam, že stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky.

 • Spovedať budem pred a po každej svätej omši, nakoľko to bude možné.

 • V pondelok (21.12.) na večernú sv. omšu prinesú skauti Betlehemské svetlo. Bude možné si ho vyzdvihnúť aj na Štedrý deň po rannej svätej omši.

 • Pri sv. omšiach slávnosti Narodenia Pána (25.12.) sa koná tradičná farská zbierka.

 • Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné uskutočniť koledovanie Dobrej Noviny. Kto by chcel podporiť projekty, na ktoré sa zbiera počas tohto ročníka koledovania, bude tak môcť urobiť pomocou pokladničky, ktorá bude počas Vianočných sviatkov umiestnená vzadu v kostole.

 • Vzadu v kostole si môžete kúpiť kalendár Rodiny Nepoškvrnenej za príspevok 1€.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Podľa aktuálne platných epidemiologických opatrení bohoslužby budú pokračovať, avšak počet účastníkov sa znižuje na 25% kapacity miest na sedenie v chrámoch. Znamená to, že každá druhá lavica zostane prázdna, v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné a miesta na státie sa nemôžu obsadzovať.
  Po zaplnení kapacity bude potrebné kostol uzavrieť, preto prosím o trpezlivosť, porozumenie a vzájomnú ohľaduplnosť, prípadne zváženie účasti na bohoslužbách. Pripomínam, že stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky.

 • Spovedať budem pred a po každej svätej omši, nakoľko to bude možné.

 • V utorok (22.12.) na rorátnu sv. omšu prinesiem Betlehemské svetlo.

 • Pri sv. omšiach slávnosti Narodenia Pána (25.12.) sa koná tradičná farská zbierka.

 • Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné uskutočniť koledovanie Dobrej Noviny. Kto by chcel podporiť projekty, na ktoré sa zbiera počas tohto ročníka koledovania, bude tak môcť urobiť pomocou pokladničky, ktorá bude počas Vianočných sviatkov umiestnená vzadu v kostole.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu