Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štrnástu nedeľu v cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V pondelok a utorok tohto týždňa budem odcestovaný. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

  • V sobotu 20. 7. 2019 o 14:30 sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

  • Zadné dvere na kostole budú bývať otvorené počas celého dňa od 7:00 do 19:00. Celý deň tak bude možnosť vojsť do predsiene kostola a byť v Božej prítomnosti. Verím, že využijeme túto príležitosť v bežných okolnostiach našich dní.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V pondelok a utorok tohto týždňa budem odcestovaný. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.