Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (9.7.) bude Eucharistická adorácia o 15:30.

  • Na budúci týždeň budem s deťmi na farskom tábore. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (9.7.) bude Eucharistická adorácia o 14:30.

  • Na budúci týždeň budem s deťmi na farskom tábore. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

oznamy farského úradu