Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 307€. Nech Pán odmení všetkých štedrých darcov.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 203,50€. Nech Pán odmení všetkých štedrých darcov.

  • Podľa kánonu 1066 cirkevného práva oznamujeme, že kánonické manželstvo chcú uzavrieť Patrik Formanko z farnosti Abrahám a Miroslava Kocová. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

oznamy farského úradu