Poriadok bohoslužieb a oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 360€.

  • Podľa rozhodnutia KBS od 1.7. neplatí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach. Pre každého kresťana katolíka teda znova platí povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.

  • V nedeľu, v deň Pána, bude bývať o 15:30 polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po nej až do večera bude možné prísť na faru a stráviť príjemný čas pri káve, koláčiku a rozhovoroch, s kňazom aj navzájom. Táto nedeľná farská kaviareň bude fungovať dobrovoľnícky a za dobrovoľný príspevok.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 200€.

  • Hodová slávnosť v Hoste v roku 2021 bude 5. septembra.

  • Podľa rozhodnutia KBS od 1.7. neplatí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach. Pre každého kresťana katolíka teda znova platí povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.

  • V nedeľu, v deň Pána, bude bývať v Abraháme o 15:30 polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po nej až do večera bude možné prísť na faru a stráviť príjemný čas pri káve, koláčiku a rozhovoroch, s kňazom aj navzájom. Táto nedeľná farská kaviareň bude fungovať dobrovoľnícky a za dobrovoľný príspevok.

oznamy farského úradu