Poriadok bohoslužieb a oznamy na Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V týždni po 12.7. nebudú sv. omše v kostole v Abraháme z dôvodu čistenia presbytéria a jeho príprav na osadenie nového oltára. Posviacka nového liturgického zariadenia spojená s konsekráciou kostola bude 27. septembra 2020.
  • Je možné prihlásiť vaše deti na farský tábor, ktorý bude prebiehať dennou formou v priestoroch farskej záhrady v termíne 3.-7.8.2020. Je určený pre školopovinné deti a cena je 25€ na dieťa. V programe sú hry, športové, tvorivé a duchovné aktivity v obci a v okolí aj turistika na hrad Tematín. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole a odovzdať do 12.7. aj s úhradou v nedeľu po svätej omši Eve Kopáčikovej alebo Ľubke Šimonovej. Vzhľadom na prísne hygienické predpisy tento rok nebude možné vypomôcť na tábor doma chystanými potravinami, nanajvýš iba kupovanými. V sobotu 8.8. na konci tábora bude farský výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory. Cena pre nečlenov tábora bude 10€ na osobu. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Je možné prihlásiť vaše deti na farský tábor, ktorý bude prebiehať dennou formou v priestoroch farskej záhrady v termíne 3.-7.8.2020. Je určený pre školopovinné deti a cena je 25€ na dieťa. V programe sú hry, športové, tvorivé a duchovné aktivity v obci a v okolí aj turistika na hrad Tematín. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole a odovzdať do 12.7. aj s úhradou v nedeľu po svätej omši Eve Kopáčikovej alebo Ľubke Šimonovej. Vzhľadom na prísne hygienické predpisy tento rok nebude možné vypomôcť na tábor doma chystanými potravinami, nanajvýš iba kupovanými. V sobotu 8.8. na konci tábora bude farský výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory. Cena pre nečlenov tábora bude 10€ na osobu. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.
  • Hodová slávnosť v Hoste v roku 2020 bude 6. septembra.

  • 27. septembra bude vo farskom kostole v Abraháme slávnosť posviacky nového liturgického zariadenia spojená s konsekráciou kostola.

oznamy farského úradu