Poriadok bohoslužieb a oznamy na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. My sa poďakujeme za úrodu na sv. omši v piatok. Ak je niekto ochotný prispieť tým, čo dopestoval, nech prosím prinesie svoj príspevok do kostola vo štvrtok od 18:00 do 19:00.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým bude stretnutie na fare o 17:30. Po sv. omši sú deti pozvané na krátke stretnutie na fare.

 • Ako bolo avizované, budúci víkend sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život s bohatým sprievodným programom v sobotu aj v nedeľu. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk. Samotný Národný pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so začiatkom o 13:30. Z našej farnosti autobus odchádza o 11:20 od kostola v Hoste a o 11:30 od kostola v Abraháme.

 • Za autobus netreba platiť. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva na život najmenších z nás.
  Národný pochod za život môžete podporiť aj kúpou magnetiek za 1€ a nákupných tašiek za 5€. Je možné si ich zakúpiť v sakristii.

 • V nedeľu 28.9. mala byť v našom kostole posviacka nového liturgického zariadenia. Z administratívnych dôvodov sa však nepodarilo zabezpečiť všetko potrebné na posviacku, takže sa slávnosť odkladá. Pravdepodobný nový termín je na budúci rok v septembri.

 • Hľadáme farníka ochotného podujať sa na službu prania oltárnych plachiet. Kto by mal záujem sa na túto službu pre farnosť podujať, nech sa prihlási u pani kostolníčky.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Hodová farská ofera bola 1165 €. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom. Ako bolo avizované, výnos zbierky sa použije na opravu zvonov. Už máme cenovú ponuku od firmy ELMont za 7020€. V najbližších dňoch budeme posielať objednávku.

 • Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. My sa poďakujeme za úrodu na sv. omši v stredu. Ak je niekto ochotný prispieť tým, čo dopestoval, nech prosím prinesie svoj príspevok v utorok do 16:00 na č. domu 11.

 • Ako bolo avizované, budúci víkend sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život s bohatým sprievodným programom v sobotu aj v nedeľu. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk. Samotný Národný pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so začiatkom o 13:30. Z našej farnosti autobus odchádza o 11:20 od kostola v Hoste a o 11:30 od kostola v Abraháme. Za autobus netreba platiť. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva na život najmenších z nás.
  Národný pochod za život môžete podporiť aj kúpou magnetiek za 1€ a nákupných tašiek za 5€. Je možné si ich zakúpiť v sakristii.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu