Poriadok bohoslužieb a oznamy na Slávnosť posviacky farského kostola patriarchu Abraháma

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí prispeli k príprave a dôstojnému priebehu dnešnej výnimočnej slávnosti.
 • Dnes je tradičná hodová farská ofera.
  Na budúcu nedeľu (4.10.) bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou.
 • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je určené: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pozývam všetkých k získaniu týchto milostí v mesiaci októbri.
 • V októbri budú putovať po Slovensku relikvie sv. Jána Márie Vianneya. Môžeme využiť túto príležitosť nielen k návšteve relikvií, ale aj k modlitbám za kňazov a za kňazské povolania.
 • Je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu (4.10.) bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou.
 • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je určené: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pozývam všetkých k získaniu týchto milostí v mesiaci októbri.
 • V októbri budú putovať po Slovensku relikvie sv. Jána Márie Vianneya. Môžeme využiť túto príležitosť nielen k návšteve relikvií, ale aj k modlitbám za kňazov a za kňazské povolania.
 • Je možné zakúpiť si knižný misijný kalendár za 3€ a nástenný misijný kalendár za 2€.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu