Poriadok bohoslužieb a oznamy na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (1.1.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

 • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii. Je potrebné nechať adresu a telefonický kontakt.

 • V sobotu (7.1.) o 17:15 sa bude modliť pobožnosť fatimskej soboty.

 • Na budúcu nedeľu (8.1.) obohatí svätú omšu o 10:30 chrámový zbor Trinitas spolu s orchestrom Jana Šulku z Modranky. Po svätej omši bude ešte krátky hudobný prídavok.
  Popoludní od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.

 • Vo sviatky a nedele Vianočného obdobia (1.1., 6.1., 8.1.) bude kostol otvorený od 15:00 do 16:30, aby sa deti mohli prísť pokloniť k jasličkám.

 • Počas celých Vianočných sviatkov bude možné prispieť na projekty Dobrej noviny do pripravenej pokladničky v zadnej časti kostola.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 4.1. a 6.1.

 • Arcibiskupský úrad v Trnave organizuje kurz lektorov. Viac informácií nájdete na nástenke.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii. Je potrebné nechať adresu a telefonický kontakt.

 • Na budúcu nedeľu (8.1.) obohatí svätú omšu v Abraháme o 10:30 chrámový zbor Trinitas spolu s orchestrom Jana Šulku z Modranky. Po svätej omši bude ešte krátky hudobný prídavok.
  Popoludní od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.

 • Počas celých Vianočných sviatkov bude možné prispieť na projekty Dobrej noviny do pripravenej pokladničky v zadnej časti kostola.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 4.1. a 6.1.

 • Arcibiskupský úrad v Trnave organizuje kurz lektorov. Viac informácií nájdete na nástenke.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu