Poriadok bohoslužieb a oznamy na Slávnosť Narodenia Pána

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (25.12.) je vianočná farská ofera. Popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • Zajtra (26.12) krátko predpoludním začne koleda Dobrej noviny v domoch, ktoré sa zapísali na prijatie koledníkov.

  • V sobotu (31.12.) bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.

  • Vo sviatky a nedele Vianočného obdobia (25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 8.1.) bude kostol otvorený od 15:00 do 16:30, aby sa deti mohli prísť pokloniť k jasličkám.

  • Počas celých Vianočných sviatkov bude možné prispieť na projekty Dobrej noviny do pripravenej pokladničky v zadnej časti kostola.

  • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (25.12.) je vianočná farská ofera.

  • V sobotu (31.12.) bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.

  • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci vždy o 17:00 v dňoch 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1.

oznamy farského úradu