Poriadok bohoslužieb a oznamy na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Organizátori návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku prosia dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť pri organizácii najmä svätej omše v Šaštíne, aby sa zaregistrovali na www.navstevapapeza.sk.

  • Chceli by sme zistiť záujem spoločnej púte z našej farnosti na svätú omšu s pápežom Františkom na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 15. septembra. Kto by mal záujem, nech sa zahlási v sakristii. V prípade dostatočného záujmu zorganizujeme z našej farnosti spoločný autobus, v prípade slabšieho záujmu sa spojíme s niektorou z vedľajších farností. Pripomínam, že na základe podmienky zo strany štátu sa môžu púte zúčastniť len veriaci, ktorí sú zaočkovaní.

  • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Organizátori návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku prosia dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť pri organizácii najmä svätej omše v Šaštíne, aby sa zaregistrovali na www.navstevapapeza.sk.

  • Chceli by sme zistiť záujem spoločnej púte z našej farnosti na svätú omšu s pápežom Františkom na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne 15. septembra. Kto by mal záujem, nech sa zahlási v sakristii. V prípade dostatočného záujmu zorganizujeme z našej farnosti spoločný autobus, v prípade slabšieho záujmu sa spojíme s niektorou z vedľajších farností. Pripomínam, že na základe podmienky zo strany štátu sa môžu púte zúčastniť len veriaci, ktorí sú zaočkovaní.

  • V nedeľu popoludní bude v Abraháme ako vždy adorácia o 15:30 a po nej možnosť prísť do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu