Poriadok bohoslužieb a oznamy na Slávnosť Krstu Pána

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Kvôli mojej pracovnej vyťaženosti z dôvodu mimofarských úloh v Cirkvi nebude bývať v týždni svätá omša v pondelky.

  • Dnes (8.1.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia. Po nej bude otvorená farská kaviareň.

  • V piatok (13.1.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na budúcu nedeľu (15.1.) o 18:00 bude stretnutie birmovancov.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (8.1.) popoludní o 15:30 bude v Abraháme Eucharistická adorácia. Po nej bude otvorená farská kaviareň.

  • Na budúcu nedeľu (15.1.) o 18:00 bude stretnutie birmovancov.

oznamy farského úradu