Poriadok bohoslužieb a oznamy na Slávnosť Krstu Pána

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (7.1.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • V stredu (10.1.) o 9:30 bude v Seredi rekolekčná svätá omša kňazov nášho dekanátu.

  • V piatok (12.1.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V stredu (10.1.) o 9:30 bude v Seredi rekolekčná svätá omša kňazov nášho dekanátu.

oznamy farského úradu