Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Na základe minulotýždňovej voľby boli zvolení zástupcovia farskej ekonomickej rady v zložení: Helena Kollárová, Alžbeta Kopáčiková, Jaroslav Bilčík, Miroslav Horváth a Daniel Parák.

 • Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30. V piatok (31.5.) začína deviatnik k Duchu Svätému.

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 • Májová pobožnosť – ruženec a Loretánske litánie bude vždy štyridsať minút pred svätou omšou alebo o 18:00.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Na základe minulotýždňovej voľby boli zvolení zástupcovia farskej ekonomickej rady v zložení: Monika Sedláková, Emanuel Kadlec a Ľudmila Karelová. Do kostolnej rady boli okrem toho zvolení Miloš Banáš a Lucia Kollárová.

 • Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

 • V piatok (31.5.) začína deviatnik k Duchu Svätému.

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 • Májová pobožnosť – Loretánske litánie bude vždy 10 minút pred svätou omšou alebo o 19:30.
  Chcem poprosiť deti, ktoré ešte nechodia na sväté prijímanie, aby si prichádzali po požehnanie pred oltár až po záverečnom požehnaní, a nie v rade počas svätého prijímania.

oznamy farského úradu