Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (14.5.) o 15:00 bude modlitba Loretánskych litánií.

 • Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

 • V piatok (19.5.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (21.5.) počas svätej omše o 10:30 pristúpia deti našej farnosti k prvému svätému prijímaniu. Môžeme ich tento týždeň zvlášť sprevádzať v modlitbe.
  Na budúcu nedeľu (21.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá.

 • V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 17:20.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bude mať biblickú tému vyslobodenia Izraelitov z Egypta. Cena tábora bude 150€. Je pre deti základnej školy od tretieho ročníka. Prihlášky treba odovzdať do 21.5.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu (21.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá.

 • Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

 • V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou.

 • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bude mať biblickú tému vyslobodenia Izraelitov z Egypta. Cena tábora bude 150€. Je pre deti základnej školy od tretieho ročníka. Prihlášky treba odovzdať do 21.5.

oznamy farského úradu