Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (22.5.) bude adorácia o 15:30. Po nej pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne. Večer o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

  • Na budúcu nedeľu (29.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá.

  • Litánie v mesiaci máji sa modlievame každý deň o 17:20.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Je určený pre deti od tretieho ročníka. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Cena za tábor je 140€. Prihlášky si je možné vyzdvihnúť vzadu v kostole.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (22.5.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

  • Na budúcu nedeľu (29.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Je určený pre deti od tretieho ročníka. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Cena za tábor je 140€. Prihlášky si je možné vyzdvihnúť vzadu v kostole.

oznamy farského úradu