Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

  • Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Aj keď kvôli pandemickým podmienkam sú veriaci oslobodení od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši, snažme sa tento deň prežiť slávnostnejšie a v spojení s osláveným Pánom.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

  • Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Aj keď kvôli pandemickým podmienkam sú veriaci oslobodení od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši, snažme sa tento deň prežiť slávnostnejšie a v spojení s osláveným Pánom.

  • Na budúcu nedeľu (16.5.) bude zbiera na katolícke masmédiá.

oznamy farského úradu