Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Je možné dať si zapísať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie.

 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

 • Na budúcu nedeľu (24.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá.

 • Naša farnosť v spolupráci s eRkom – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí pozýva deti a ich rodiny do špeciálnej pokladovky MINI digi. Je to výzva odložiť mobily a tablety a zažiť viac radosti vo svojej rodine pri hľadaní a odkrývaní pokladu. Kto má odvahu, nech si každú nedeľu vyzdvihne vzadu na stolíku MINI
  digi poštu. Pošta je pre celú rodinu spoločne, nie pre každé jedno dieťa. Každú nedeľu bude nová výzva na týždeň až do konca školského roka. Vyhodnotenie pokladovky bude 28.6. Môžete pozvať aj tých, ktorí tu dnes nie sú a chcú sa pridať, pretože prvú úlohu možno riešiť až dva týždne, takže nás môžu dobehnúť.

 • Od 6.5.2020 sú znovu povolené verejne slávené bohoslužby za dodržania viacero opatrení:
  – pri vstupe do kostola je povinná dezinfekcia rúk
  – je povinné nosiť ochranné rúško
  – veriaci musia dodržovať dvojmetrové vzájomné odstupy. V laviciach sú označené vyhradené miesta na sedenie. Dvojmetrové odstupy treba dodržať aj pri státí a pri východe z kostola po svätej omši.
  – pri obrade pokoja sa nepodávajú ruky
  – kostol počas bohoslužby musí byť priebežne vetraný
  Nie je platný žiadny vekový limit pre účasť na bohoslužbách.

 • Sväté prijímanie bude podávané jedine do rúk, nie do úst. Je to z dôvodu prenosu koronavírusu SARS-Cov-2 formou kvapôčkovej infekcie. Veriaci pri prijímaní položí svoju otvorenú ľavú dlaň na pravú a prijme do nej hostiu. Pred kňazom si ju pravou rukou vloží do úst a prijme. Nesmie odísť s hostiou v rukách bez toho, aby ju prijal. Kto má zdravotný alebo iný vážny dôvod, prečo nemôže prijať na ruku, nech príde v rade posledný a prijme do úst.

 • Z dôvodu obmedzení zúčastnenia sa na bohoslužbách naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. Účasť na svätých omšiach je možná, avšak stále dobrovoľná.

 • Veriaci nad 65 rokov nech zvážia svoju prítomnosť na bohoslužbách kvôli vyššiemu zdravotnému riziku. Pozývame ich zvlášť využiť novú nedeľnú svätú omšu o 8:00 z dôvodu ochrany ich zdravia.

 • Prosíme všetkých veriacich o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť počas platnosti obmedzení z dôvodu ochrany nášho zdravia. Buďme vďační už aj za takúto možnosť slávenia svätých omší a neohrozme si ju nezodpovedným správaním, aby sme čím skôr mohli sláviť sväté tajomstvá v plnosti bez akýchkoľvek obmedzení.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

 • Na budúcu nedeľu (24.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá.

 • Naša farnosť v spolupráci s eRkom – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí pozýva deti a ich rodiny do špeciálnej pokladovky MINI digi. Je to výzva odložiť mobily a tablety a zažiť viac radosti vo svojej rodine pri hľadaní a odkrývaní pokladu. Kto má odvahu, nech si každú nedeľu vyzdvihne vzadu na stolíku MINI digi poštu. Pošta je pre celú rodinu spoločne, nie pre každé jedno dieťa. Každú nedeľu bude nová výzva na týždeň až do konca školského roka. Vyhodnotenie pokladovky bude 28.6. Môžete pozvať aj tých, ktorí tu dnes nie sú a chcú sa pridať, pretože prvú úlohu možno riešiť až dva týždne, takže nás môžu dobehnúť.

 • Od 6.5.2020 sú znovu povolené verejne slávené bohoslužby za dodržania viacero opatrení:
  – pri vstupe do kostola je povinná dezinfekcia rúk
  – je povinné nosiť ochranné rúško
  – veriaci musia dodržovať dvojmetrové vzájomné odstupy. V laviciach sú označené vyhradené miesta na sedenie. Dvojmetrové odstupy treba dodržať aj pri státí a pri východe z kostola po svätej omši.
  – pri obrade pokoja sa nepodávajú ruky
  – kostol počas bohoslužby musí byť priebežne vetraný
  Nie je platný žiadny vekový limit pre účasť na bohoslužbách.

 • Sväté prijímanie bude podávané jedine do rúk, nie do úst. Je to z dôvodu prenosu koronavírusu SARS-Cov-2 formou kvapôčkovej infekcie. Veriaci pri prijímaní položí svoju otvorenú ľavú dlaň na pravú a prijme do nej hostiu. Pred kňazom si ju pravou rukou vloží do úst a prijme. Nesmie odísť s hostiou v rukách bez toho, aby ju prijal.

 • Z dôvodu obmedzení zúčastnenia sa na bohoslužbách naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. Účasť na svätých omšiach je možná, avšak stále dobrovoľná.

 • Veriaci nad 65 rokov nech zvážia svoju prítomnosť na bohoslužbách kvôli vyššiemu zdravotnému riziku.

 • Z dôvodu nižšieho možného počtu veriacich na omši bude svätá omša s nedeľnou platnosťou aj v sobotu o 19:00. Pozývame veriacich, aby nedeľnú svätú omšu využili najmä veriaci nad 65 rokov a mladší aby využili sobotnú svätú omšu s nedeľnou platnosťou.

 • Prosíme všetkých veriacich o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť počas platnosti obmedzení z dôvodu ochrany nášho zdravia. Buďme vďační už aj za takúto možnosť slávenia svätých omší a neohrozme si ju nezodpovedným správaním, aby sme čím skôr mohli sláviť sväté tajomstvá v plnosti bez akýchkoľvek obmedzení.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu