Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 26.5.2019.

  • Nasledujúce stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 3.3. o  17:30h.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým je stretnutie na fare o 17:30h

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

Oznamy na Šiestu nedeľu v cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 26.5.2019.

  • Nasledujúce stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 3.3. o 15:00h.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

Oznamy na Šiestu nedeľu v cezročnom období