Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (12.2.) popoludní o 15:30 je Eucharistická adorácia.

  • V piatok (17.2.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši pozývame deti na faru na Karneval zvierat z Biblie. Deti si zvolia masky zvieratiek z Biblie, prezliecť sa môžu na fare. Karneval bude do 20:00.

  • Pozývam zapísať si úmysly na sväté omše, keďže máme dosť voľných úmyslov.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Pozývam zapísať si úmysly na sväté omše, keďže máme dosť voľných úmyslov.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.

oznamy farského úradu