Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (13.2.) bude Eucharistická adorácia o 15:30. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť na svätej omši, môžu v prípade záujmu prijať Eucharistiu po skončení adorácie.

  • 28.-31.7. sa bude konať v Trenčíne Národné stretnutie mládeže T22. Prihlasovanie sa spúšťa 22.2., pričom prvých 222 prihlásených má akciovú cenu 22€. Povzbudzujem mladých, aby sa prihlásili na toto jedinečné stretnutie. Prihlásení birmovanci získajú body do prípravy na sviatosť birmovania. Viac informácií možno nájsť na webstránke narodnestretnutiemladeze.sk.

  • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Jeho podstatou je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov
    a podnetov na rozvoj Cirkvi pod vedením Ducha Svätého. Aj naša farnosť sa v najbližších týždňoch zapojí do synodálneho procesu. Pozývam farníkov k modlitbe za toto dielo.

  • V nedeľu bude svätá omša o 10:30 z nášho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

  • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (13.2.) o 16:15 budem k dispozícii pre tých, ktorí by chceli prijať Eucharistiu z dôvodu nemožnosti zúčastniť sa na svätej omši.

  • 28.-31.7. sa bude konať v Trenčíne Národné stretnutie mládeže T22. Prihlasovanie sa spúšťa 22.2., pričom prvých 222 prihlásených má akciovú cenu 22€. Povzbudzujem mladých, aby sa prihlásili na toto jedinečné stretnutie. Prihlásení birmovanci získajú body do prípravy na sviatosť birmovania. Viac informácií možno nájsť na webstránke narodnestretnutiemladeze.sk.

  • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Jeho podstatou je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov a podnetov na rozvoj Cirkvi pod vedením Ducha Svätého. Aj naša farnosť sa v najbližších týždňoch zapojí do synodálneho procesu. Pozývam farníkov k modlitbe za toto dielo.

oznamy farského úradu