Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Vzhľadom na prázdniny v piatok nebude svätá omša pre deti a mládež.

  • Na budúcu sobotu (22.2.) o 19:00 pozývam na faru na filmový večer pri filme Misia. Je to náročný, ale hlboký film o pokání a odpustení, ťažkých rozhodnutiach aj Božích cestách.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na budúcu sobotu (22.2.) o 19:00 pozývam na faru na filmový večer pri filme Misia. Je to náročný, ale hlboký film o pokání a odpustení, ťažkých rozhodnutiach aj Božích cestách.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

oznamy farského úradu