Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Možnosť pristúpiť k svätej spovedi bude v stredu hodinu pred svätou omšou (od 16:00).

  • Prosím farníkov, aby už nehlásili úmysly na sväté omše, keďže už je nahlásený dostatok tých, ktoré treba odslúžiť.

  • Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 26.5.2019.
    Na budúcu nedeľu 3.3. o 15:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým je stretnutie na fare o 17:30. Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

oznamy na šiestu nedeľu v cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Možnosť pristúpiť k svätej spovedi bude v stredu hodinu pred svätou omšou (od 17:00).

  • Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 26.5.2019.

  • Na budúcu nedeľu 3.3. o 15:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

oznamy na šiestu nedeľu v cezročnom období