Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (2.6.) je zbierka na katolícke masmédiá.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou.

  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30.

  • Deviatnik k Duchu Svätému sa bude modliť štyridsať minút pred svätou omšou alebo o 18:00.

oznamy farského úradu a rozpis bohoslužieb

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (2.6.) je zbierka na katolícke masmédiá.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou.

  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.

  • Deviatnik k Duchu Svätému sa bude modliť 10 minút pred svätou omšou alebo o 19:30.

  • Chcem poprosiť deti, ktoré ešte nechodia na sväté prijímanie, aby si prichádzali po požehnanie pred oltár až po záverečnom požehnaní, a nie v rade počas svätého prijímania.

oznamy farského úradu a rozpis bohoslužieb