Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (21.5.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.
  Dnes (21.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.

 • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

 • V piatok (26.5.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Úplné odpustky môže za zvyčajných podmienok získať veriaci, ktorý sa na budúcu nedeľu (28.5.) zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator.

 • V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 17:20.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (21.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.

 • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

 • Úplné odpustky môže za zvyčajných podmienok získať veriaci, ktorý sa na budúcu nedeľu (28.5.) zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator.

 • V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou.

oznamy farského úradu