Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (29.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.

 • Dnes (29.5.) bude adorácia o 15:30. Po nej pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne.

 • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v pondelok (30.5.) hodinu pred svätou omšou.

 • V piatok (3.6.) je svätá omša pre deti a mládež. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Úplné odpustky môže za zvyčajných podmienok získať veriaci, ktorý sa na budúcu nedeľu (5.6.) zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator.

 • Na budúcu nedeľu (5.6.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Kto chce ešte prihlásiť deti do farského tábora, nech využije poslednú možnosť, kým sa uzavrú prihlášky.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (29.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.

 • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (1.6.) hodinu pred svätou omšou.

 • Úplné odpustky môže za zvyčajných podmienok získať veriaci, ktorý sa na budúcu nedeľu (5.6.) zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator.

 • Na budúcu nedeľu (5.6.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Kto chce ešte prihlásiť deti do farského tábora, nech využije poslednú možnosť, kým sa uzavrú prihlášky.

oznamy farského úradu