Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (16.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.
    Dnes je tiež svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.

  • V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

  • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Zobrazte si  alebo stiahnite oznamy v PDF – otvorí sa do nového okna

Zobraziť oznamy
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (16.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.
    Dnes je tiež svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.

  • V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

  • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

oznamy farského úradu