Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (16.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.
    Dnes je tiež svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.

  • V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

  • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (16.5.) je zbierka na katolícke masmédiá.
    Dnes je tiež svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.

  • V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

  • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

oznamy farského úradu