Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Na popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.

  • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pred svätou omšou a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  • Na budúcu nedeľu (1.3.) bude zbierka na charitu.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.

  • Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00.

  • Na budúcu nedeľu (1.3.) bude zbierka na charitu.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

oznamy farského úradu