Poriadok bohoslužieb a oznamy na Siedmu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (19.2.) popoludní o 15:30 je Eucharistická adorácia.

 • Na Popolcovú stredu (22.2.) je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.

 • Na budúcu nedeľu (26.2.) bude jarná zbierka na charitu.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 15:30, kedy počas pôstneho obdobia nahradí Eucharistickú adoráciu. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Slávnosť birmovania bude v našej farnosti v sobotu 22.4. o 10:30. Dovtedy birmovancov čakajú záverečné skúšky. Keďže birmovka je aj o zrelosti a zodpovednosti, nie ja mám uprosovať birmovancov, aby na birmovku prišli, ale birmovanci potrebujú dokázať farskému spoločenstvu, že sú pripravení. Preto budú skúšky komisionálne a verejné. Ako sa na začiatku prípravy birmovanci zaviazali, k sviatosti birmovania pôjde len ten, kto predloží aspoň 600 bodov. Skúška bude teda pozostávať z predloženia indexu a zrátania bodov za doterajšiu prípravu. Kto bude mať menej ako 600 bodov, môže ich doplniť odpovedaním na otázky, pričom za každú dobre zodpovedanú otázku získa 5 bodov. Otázky birmovancom čoskoro pošlem a termíny, v ktorých môžu prísť na preskúšanie, budú vyhlásené v ďalších týždňoch.
  Prosím rodičov birmovancov, aby prišli na organizačné stretnutie na budúcu nedeľu (26.2.) o 16:30. Potom o 18.00 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Na Popolcovú stredu (22.2.) je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.

 • Na budúcu nedeľu (26.2.) bude jarná zbierka na charitu.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Slávnosť birmovania bude v našej farnosti v sobotu 22.4. o 10:30. Dovtedy birmovancov čakajú záverečné skúšky. Keďže birmovka je aj o zrelosti a zodpovednosti, nie ja mám uprosovať birmovancov, aby na birmovku prišli, ale birmovanci potrebujú dokázať farskému spoločenstvu, že sú pripravení. Preto budú skúšky komisionálne a verejné. Ako sa na začiatku prípravy birmovanci
  zaviazali, k sviatosti birmovania pôjde len ten, kto predloží aspoň 600 bodov. Skúška bude teda pozostávať z predloženia indexu a zrátania bodov za doterajšiu prípravu. Kto bude mať menej ako 600 bodov, môže ich doplniť odpovedaním na otázky, pričom za každú dobre zodpovedanú otázku získa 5 bodov. Otázky birmovancom čoskoro pošlem a termíny, v ktorých môžu prísť na preskúšanie, budú vyhlásené v ďalších týždňoch.
  Prosím rodičov birmovancov, aby prišli na organizačné stretnutie na budúcu nedeľu (26.2.) o 16:30. Potom o 18.00 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu