Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šestnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Od pondelka do štvrtka budem mať dovolenku. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na o. Juraja Schindlera, správcu Diecézneho centra mládeže v Bojničkách. Telefónny kontakt je 0915 337 037.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Od pondelka do štvrtka budem mať dovolenku. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na o. Juraja Schindlera, správcu Diecézneho centra mládeže v Bojničkách. Telefónny kontakt je 0915 337 037.

  • Z dôvodu opotrebenia a zastaralosti terajšieho elektrického systému zvonenia je potrebné urobiť jeho výmenu. Pri tej príležitosti sa plánuje vykonať aj oprava drevených súčastí konštrukcie. V mesiaci jún sa už uskutočnilo vyčistenie priestorov veže a momentálne hľadáme odborníka na opravu vnútornej drevenej konštrukcie. Máme aj vypracovanú cenovú ponuku na nový systém zvonenia. Z tohto dôvodu by sme chceli usporiadať zopár zbierok na tieto opravy. Prvá by bola 11. augusta 2019 pri nedeľnej sv. omši za veriacich. Zároveň budú vzadu v kostole obálky s označením „ZVONY“, do ktorých môžete vložiť svoj milodar a túto obálku vhodiť do pokladničky kedykoľvek.

oznamy farského úradu