Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šestnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (23.7.) je farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.
  Dnes (23.7.) bude Eucharistická adorácia o 15:30.

 • V pondelok (24.7.) budem spovedať hodinu pred svätou omšou, nakoľko v prvopiatkový týždeň budem odcestovaný.

 • V stredu po svätej omši odchádzam na tri týždne na Svetové dni mládeže do Lisabonu. Cestujeme autami, keďže vezieme materiál na slovenské katechézy v Lisabone, a idú aj viacerí mladí z našej farnosti. Prosím o modlitbové sprevádzanie na tejto ceste.
  Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať Peter Gula, farár v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

 • V nedeľu (30.7.) bude svätá omša len o 7:30.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V utorok (25.7.) budem spovedať hodinu pred svätou omšou, nakoľko v prvopiatkový týždeň budem odcestovaný.

 • V stredu ráno odchádzam na tri týždne na Svetové dni mládeže do Lisabonu. Cestujeme autami, keďže vezieme materiál na slovenské katechézy v Lisabone, a idú aj viacerí mladí z našej farnosti. Prosím o modlitbové sprevádzanie na tejto ceste.
  Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať Peter Gula, farár v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

 • V nedeľu (30.7.) bude v Abraháme svätá omša len o 7:30.

oznamy farského úradu