Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šestnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (17.7.) je farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.
    Popoludní bude adorácia o 15:30.

  • Hodová slávnosť v Abraháme bude tento rok v nedeľu 25. septembra.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Hodová slávnosť v Hoste bude tento rok v nedeľu 4. septembra.

oznamy farského úradu