Poriadok bohoslužieb a oznamy na Šestnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V sobotu 8.8. na konci tábora bude farský výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory. Cena pre nečlenov tábora bude 10€ na osobu. Prosíme tých, ktorí sa prihlásili a ešte nezaplatili, aby výlet vyplatili. Pre tých, ktorí by sa chceli ešte pridať, je ešte posledných pár miest voľných, ale treba sa prihlásiť v najbližších dňoch. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.
  • Prvé sväté prijímanie budeme v našej farnosti tento rok sláviť 11. októbra.
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Pre náš kostol v Hoste bude potrebné nájsť nového kostolníka. Prosím všetkých o modlitby na tento úmysel. Ak by niekto chcel pomôcť v tejto dôležitej úlohe, nech sa prihlási.
  • V sobotu 8.8. na konci tábora bude farský výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory. Cena pre nečlenov tábora bude 10€ na osobu. Pre tých, ktorí by sa chceli ešte pridať, je ešte posledných pár miest voľných, ale treba sa prihlásiť v najbližších dňoch. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.
  • Prvé sväté prijímanie budeme v našej farnosti tento rok sláviť 11. októbra.
oznamy farského úradu