Poriadok bohoslužieb a oznamy na Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem vo štvrtok hodinu pred svätou omšou.

  • V piatok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a vo františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená a s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Pripomínam, že vchodové dvere nášho farského kostola sú otvorené po celý deň od 7:00 do 19:00.

oznamy farského úradu Abrahám

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou.

  • V piatok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a vo františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená a s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Pripomínam, že vchodové dvere nášho farského kostola bývajú otvorené po celý deň od 7:00 do 19:00.