Poriadok bohoslužieb a oznamy na Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Vo farskej zbierke na splácanie pôžičky na strechu kostola sa vyzbieralo 2183€. Pán Boh nech odplatí vašu štedrosť.

  • V prípade nutného zastupovania počas mojej neprítomnosti sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

  • V utorok (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Pripomínam, že vchod do nášho farského kostola je počas celého dňa otvorený.

  • Podľa kánonu 1066 cirkevného práva oznamujeme, že kánonické manželstvo chcú uzavrieť Matúš Bilčík z farnosti Abrahám a Terézia Čačková z farnosti Nižný Hrušov. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V prípade nutného zastupovania počas mojej neprítomnosti sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

  • V utorok (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Pripomínam, že vchod do nášho farského kostola je počas celého dňa otvorený.

oznamy farského úradu