Poriadok bohoslužieb a oznamy na Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Vo farskej zbierke na splácanie pôžičky na strechu kostola sa vyzbieralo 2724€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom!

  • Dnes (24.7.) popoludní bude adorácia o 15:30.

  • Na budúci týždeň budem mať dovolenku. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

  • V prvú augustovú nedeľu (7.8.) popoludní pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Hodová slávnosť v Hoste bude tento rok v nedeľu 4. septembra.

  • Na budúci týždeň budem mať dovolenku. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

  • V prvú augustovú nedeľu (7.8.) popoludní pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu