Poriadok bohoslužieb a oznamy na Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Keďže počas prvopiatkového týždňa budem s deťmi na tábore, spovedať budem tento týždeň, a to v piatok (30.7.) hodinu pred svätou omšou.

  • V nedeľu, v deň Pána, bude vždy o 15:30 polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po nej až do večera je možné prísť na faru a stráviť príjemný čas pri káve, koláčiku a rozhovoroch, s kňazom aj navzájom. Táto nedeľná farská kaviareň funguje dobrovoľnícky a za dobrovoľný príspevok.

oznamy farského úadu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Keďže počas prvopiatkového týždňa budem s deťmi na tábore, spovedať budem tento týždeň, a to vo štvrtok (29.7.) hodinu pred svätou omšou.

  • V nedeľu, v deň Pána, bude vždy o 15:30 polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po nej až do večera je možné prísť na faru a stráviť príjemný čas pri káve, koláčiku a rozhovoroch, s kňazom aj navzájom. Táto nedeľná farská kaviareň funguje dobrovoľnícky a za dobrovoľný príspevok.

oznamy farského úradu