Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes je jarná zbierka na charitu.

 • Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pred svätou omšou a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • V nedeľu 10.3. začína deviatnik k svätému Jozefovi. Modlí sa pred svätou omšou alebo o 17:30.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich pošlete na charitu spôsobom uvedeným na krabičke a v letáku.

 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

farské oznamy, poriadok bohoslužieb 03/2019
farské oznamy, poriadok bohoslužieb 03/2019

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes je jarná zbierka na charitu.

 • Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • V nedeľu 10.3. začína deviatnik k svätému Jozefovi. Modlí sa pred svätou omšou alebo o 17:30.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich pošlete na charitu spôsobom uvedeným na krabičke a v letáku.

 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

farské oznamy, poriadok bohoslužieb 03/2019
farské oznamy, poriadok bohoslužieb 03/2019