Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (26.2.) je jarná zbierka na charitu. Popoludní o 15:30 je pobožnosť krížovej cesty. O 16:30 je stretnutie rodičov birmovancov. O 18.00 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

 • V tomto týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (1.3.) hodinu pred svätou omšou.

 • V piatok (3.3.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude v kostole krížová cesta, na ktorú zvlášť pozývame rodičov s deťmi. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (5.3.) po krížovej ceste o 15:30 bude otvorená farská kaviareň.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 15:30, kedy počas pôstneho obdobia nahradí Eucharistickú adoráciu. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Slávnosť birmovania bude v našej farnosti v sobotu 22.4. o 10:30. Dovtedy birmovancov čakajú záverečné skúšky. Keďže birmovka je aj o zrelosti a zodpovednosti, nie ja mám uprosovať birmovancov, aby na birmovku prišli, ale birmovanci potrebujú dokázať farskému spoločenstvu, že sú pripravení. Preto budú skúšky komisionálne a verejné. Ako sa na začiatku prípravy birmovanci zaviazali, k sviatosti birmovania pôjde len ten, kto predloží aspoň 600 bodov. Skúška bude teda pozostávať z predloženia indexu a zrátania bodov za doterajšiu prípravu. Kto bude mať menej ako 600 bodov, môže ich doplniť odpovedaním na otázky, pričom za každú dobre zodpovedanú otázku získa 5 bodov. Termíny, v ktorých môžu prísť na preskúšanie, budú vyhlásené čoskoro.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (26.2.) je jarná zbierka na charitu. Popoludní o 15:00 je pobožnosť krížovej cesty. O 16:30 je na fare stretnutie rodičov birmovancov. O 18.00 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

 • V tomto týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (28.2.) hodinu pred svätou omšou.

 • Na budúcu nedeľu (5.3.) po krížovej ceste o 15:30 bude otvorená farská kaviareň.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 17:30 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Slávnosť birmovania bude v našej farnosti v sobotu 22.4. o 10:30. Dovtedy birmovancov čakajú záverečné skúšky. Keďže birmovka je aj o zrelosti a zodpovednosti, nie ja mám uprosovať birmovancov, aby na birmovku prišli, ale birmovanci potrebujú dokázať farskému spoločenstvu, že sú pripravení. Preto budú skúšky komisionálne a verejné. Ako sa na začiatku prípravy birmovanci zaviazali, k sviatosti birmovania pôjde len ten, kto predloží aspoň 600 bodov. Skúška bude teda pozostávať z predloženia indexu a zrátania bodov za doterajšiu prípravu. Kto bude mať menej ako 600 bodov, môže ich doplniť odpovedaním na otázky, pričom za každú dobre zodpovedanú otázku získa 5 bodov. Termíny, v ktorých môžu prísť na preskúšanie, budú vyhlásené čoskoro.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu