Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Aktuálne sú pandemické opatrenia uvoľnené natoľko, že v našom kostole možno prichádzať na svätú omšu bez obmedzení. Prosím však o dodržanie základných epidemiologických opatrení, ako je nosenie rúšok či dezinfekcia.

 • Dnes (6.3.) je jarná zbierka na charitu. Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť aj charitný letáčik.

 • Dnes (6.3.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • V tomto týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Na budúcu nedeľu (13.3.) o 16:00 bude v kultúrnom dome prvé farské synodálne stretnutie. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach nášho prežívania spoločenstva a vzájomného počúvania v našej farskej rodine.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 15:15, kedy počas pôstneho obdobia nahradí Eucharistickú adoráciu. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • Situácia s vojnovým konfliktom na Ukrajine nás vyzýva ku konkrétnym skutkom milosrdenstva voči utečencom, ktorí v tisícoch prichádzajú na Slovensko. Farský úrad je už v kontakte s obecným úradom v Abraháme, aby pomoc bola koordinovaná. Ak je niekto ochotný prichýliť utečencov z Ukrajiny, nech kontaktuje farský alebo obecný úrad, kde môže nahlásiť počet postelí, izieb a kúpeľní a toaliet, ktoré by mal k dispozícii. Ďalšie formy pomoci budú predstavené aktuálne podľa potreby a možností. Prosím veriacich, aby nekonali na vlastnú päsť, aby pomoc bola čo najúčinnejšia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Aktuálne sú pandemické opatrenia uvoľnené natoľko, že v našom kostole možno prichádzať na svätú omšu bez obmedzení. Prosím však o dodržanie základných epidemiologických opatrení, ako je nosenie rúšok či dezinfekcia.

 • Dnes (6.3.) je jarná zbierka na charitu. Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť aj charitný letáčik.

 • Dnes (6.3.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • V tomto týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Na budúcu nedeľu (13.3.) začíname v Abraháme a na ďalšiu nedeľu (20.3.) bude prvé farské synodálne stretnutie v Hoste.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 18:00 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • Situácia s vojnovým konfliktom na Ukrajine nás vyzýva ku konkrétnym skutkom milosrdenstva voči utečencom, ktorí v tisícoch prichádzajú na Slovensko. Farský úrad je už v kontakte s obecným úradom, aby pomoc bola koordinovaná. Ak je niekto ochotný prichýliť utečencov z Ukrajiny, nech kontaktuje farský úrad, kde môže nahlásiť počet postelí, izieb a kúpeľní a toaliet, ktoré by mal k dispozícii. Ďalšie formy pomoci budú predstavené aktuálne podľa potreby a možností. Prosím veriacich, aby nekonali na vlastnú päsť, aby pomoc bola čo najúčinnejšia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu