Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (1.3.) je zbierka na charitu.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou, v prípade potreby aj po svätej omši.

 • V tomto týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pred svätou omšou a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok si krížovú cestu pripravia naši mladí.

 • V piatok po svätej omši nebude stretko pre deti.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich spoločne pošleme na charitu.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • Vzadu v kostole si môžete zadarmo vyzdvihnúť brožúrku Náš príbeh z projektu Milovať a ctiť. Je v niekoľko manželských príbehov na povzbudenie.

 • V pôste možno na internete nájsť viacero povzbudzujúcich zamyslení. Napríklad ponuka Konferencie biskupov Slovenska so zamysleniami z exhortácie pápeža Františka Christus vivit (zamyslenia.kbs.sk) alebo ponuka nadácie ACN Slovensko s príbehmi moderných mučeníkov (www.postnykalendar.org).

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (1.3.) je zbierka na charitu.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem vo štvrtok hodinu pred svätou omšou, v prípade potreby aj po svätej omši.

 • V tomto týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Na konci pôstu ich spoločne pošleme na charitu.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

 • Vzadu v kostole si môžete zadarmo vyzdvihnúť brožúrku Náš príbeh z projektu Milovať a ctiť. Je v niekoľko manželských príbehov na povzbudenie.

 • V pôste možno na internete nájsť viacero povzbudzujúcich zamyslení. Napríklad ponuka Konferencie biskupov Slovenska so zamysleniami z exhortácie pápeža Františka Christus vivit (zamyslenia.kbs.sk) alebo ponuka nadácie ACN Slovensko s príbehmi moderných mučeníkov (www.postnykalendar.org).

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu