Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (1.12.) je jesenná zbierka na charitu.

 • V advente budú bývať rorátne sväté omše o 6:30 a pred nimi sa o 6:15 budeme modliť ranné chvály z Liturgie hodín. Srdečne pozývam všetkých, zvlášť deti a mládež; pre nich budú potom na fare pripravené adventné raňajky.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým bude nácvik na fare o 17:30. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v nedeľu 15.12. od 14:00 do 16:00. V tomto týždni budem spovedať pol hodiny pred svätými omšami.

 • Spovedanie chorých a nevládnych v Abraháme bude dňa 18.12. od 8:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii do 15.12.

 • Od 1. do 25. decembra 2019 bude prebiehať projekt „Advent s Konferenciou biskupov Slovenska“. Každodenné zamyslenia nájdete na stránke zamyslenia.kbs.sk, na sociálnych sieťach alebo vďaka registrácii na stránke aj vo svojej e-mailovej schránke.

 • Naďalej pokračuje možnosť zapísať si v sakristii úmysly svätých omší, ktoré budú odslúžené misionármi v misijných krajinách.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (1.12.) je jesenná zbierka na charitu.

 • V advente budú bývať rorátne sväté omše o 6:45 a pred nimi sa o 6:30 budeme modliť ranné chvály z Liturgie hodín.

 • Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v nedeľu 15.12. od 14:00 do 15:30. V tomto týždni budem spovedať pol hodiny pred prvopiatkovou svätou omšou.

 • Spovedanie chorých a nevládnych v Hoste bude dňa 19.12. od 8:00. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii do 15.12.

 • Od 1. do 25. decembra 2019 bude prebiehať projekt „Advent s Konferenciou biskupov Slovenska“. Každodenné zamyslenia nájdete na stránke zamyslenia.kbs.sk, sociálnych sieťach alebo vďaka registrácii na stránke aj vo svojej e-mailovej schránke.

 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

 • Naďalej pokračuje možnosť zapísať si v sakristii úmysly svätých omší, ktoré budú odslúžené misionármi v misijných krajinách.

oznamy farskeho uradu
oznamy farského úradu