Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (3.12.) je zbiera na charitu. Popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia a od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.

  • V stredu (6.12.) pozývame na rorátnu svätú omšu zvlášť deti; pre nich budú potom na fare pripravené adventné raňajky.

  • Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti na budúcu nedeľu (10.12.) od 14:00 do 15:30.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (3.12.) je zbiera na charitu. Popoludní od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.

  • Sviatosť zmierenia pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti na budúcu nedeľu (10.12.) od 14:00 do 15:00.

oznamy farského úradu