Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (27.11.) je zbierka na charitu. Popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia. Večer o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (30.11.) hodinu pred svätou omšou.

  • V piatok (2.12.) bude svätá omša pre deti a mládež. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na budúcu nedeľu (4.12.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (27.11.) je zbierka na charitu. Večer o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem vo štvrtok (1.12.) hodinu pred svätou omšou.

  • Na budúcu nedeľu (4.12.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.

oznamy farského úradu