Poriadok bohoslužieb a oznamy na Prvú adventnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou. Bude aj možnosť predvianočnej svätej spovede. Čas a spôsob sa ešte rieši.

 • Ako bolo po iné roky zvykom, aj tento rok chcú koledníci Dobrej noviny rozdávať radostnú zvesť o narodení Božieho syna.
  Tešíme sa, že aj napriek aktuálnej situácii je nám táto milá tradícia umožnená.
  Na základe protipandemických opatrení bude koledovanie uskutočnené za nasledovných prísnych hygienických podmienok:
  – koledovanie bude prebiehať na základe zoznamu prihlásených rodín,
  – koledovať sa bude len v exteriéri (pred vchodom, na priedomí, pod oknami, na dvore), do domácností koledníci nemôžu vstupovať,
  – pre koledníkov aj sprevádzajúce osoby sú povinné rúška po celý čas,
  – rúška sú povinné aj pre osoby navštívených rodín,
  – koledníci musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2m v skupinke aj od navštívených rodín,
  – koledníkom nie je dovolené podávať občerstvenie.
  Pomôžte spoločne podporiť túto krásnu tradíciu zapísaním sa na koledovanie na pripravený zoznam, ktorý sa nachádza vzadu v kostole.
  Predbežný termín koledovania je sobota 26.12.2020 v poobedných hodinách.

 • Podľa aktuálne platných pravidiel slávenia verejných bohoslužieb sa môže využiť polovica existujúcej kapacity kostola, pričom uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich. Treba teda zaplniť polovicu miest na sedenie (tzv. šachovnicovým spôsobom), ale už neobsadzovať miesta na státie. Stále pritom platia všetky ostatné hygienické opatrenia: povinnosť rúšok, dezinfekcie pri dverách či rozdávanie Eucharistie do rúk.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v piatok hodinu pred svätou omšou. Bude aj možnosť predvianočnej svätej spovede. Čas a spôsob sa ešte rieši.

 • Je možné dať si zapísať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie.

 • Ako bolo po iné roky zvykom, aj tento rok chcú koledníci Dobrej noviny rozdávať radostnú zvesť o narodení Božieho syna.
  Tešíme sa, že aj napriek aktuálnej situácii je nám táto milá tradícia umožnená.
  Na základe protipandemických opatrení bude koledovanie uskutočnené za nasledovných prísnych hygienických podmienok:
  – koledovanie bude prebiehať na základe zoznamu prihlásených rodín,
  – koledovať sa bude len v exteriéri (pred vchodom, na priedomí, pod oknami, na dvore), do domácností koledníci nemôžu vstupovať,
  – pre koledníkov aj sprevádzajúce osoby sú povinné rúška po celý čas,
  – rúška sú povinné aj pre osoby navštívených rodín,
  – koledníci musia dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 2m v skupinke aj od navštívených rodín,
  – koledníkom nie je dovolené podávať občerstvenie.
  Pomôžte spoločne podporiť túto krásnu tradíciu zapísaním sa na koledovanie na pripravený zoznam, ktorý sa nachádza vzadu v kostole.
  Predbežný termín koledovania je nedeľa 27.12.2020 v poobedných hodinách.

 • Vzadu v kostole je možné zakúpiť si sviečky za nenarodené deti a podporiť tak projekty na ochranu života.

 • Podľa aktuálne platných pravidiel slávenia verejných bohoslužieb sa môže využiť polovica existujúcej kapacity kostola, pričom uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich. Treba teda zaplniť polovicu miest na sedenie (tzv. šachovnicovým spôsobom), ale už neobsadzovať miesta na státie. Stále pritom platia všetky ostatné hygienické opatrenia: povinnosť rúšok, dezinfekcie pri dverách či rozdávanie Eucharistie do rúk.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu