Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na seminár sa vyzbieralo 440,42€. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.

 • Dnes (19.5.) sa odovzdávajú vyplnené hlasovacie lístky volieb farskej ekonomickej rady.

 • Na budúcu nedeľu (26.5.) bude slávnosť 1. svätého prijímania pre deti z našej farnosti. Prvoprijímajúcich, ich rodičov a rodiny budem spovedať v sobotu od 9:00

 • Májová pobožnosť – ruženec a Loretánske litánie bude vždy štyridsať minút pred svätou omšou alebo o 18:00.

 • Vzadu v kostole je možné vyzdvihnúť si nové číslo novín Slovo+.

oznamy farského úradu 5. veľkonočná nedeľa

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na seminár sa vyzbieralo 285€. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.

 • Dnes (19.5.) sa odovzdávajú vyplnené hlasovacie lístky volieb farskej ekonomickej rady. Môžete ich vložiť do košíka pri dverách.

 • Na budúcu nedeľu (26.5.) bude v Abraháme slávnosť 1. svätého prijímania pre deti z našej farnosti. Prvoprijímajúcich, ich rodičov a rodiny budem spovedať v sobotu od 9:00.

 • Májová pobožnosť – Loretánske litánie bude vždy 10 minút pred svätou omšou alebo o 19:30.

 • Vzadu v kostole je možné vyzdvihnúť si nové číslo novín Slovo+.

 • Chcem poprosiť deti, ktoré ešte nechodia na sväté prijímanie, aby si prichádzali po požehnanie pred oltár až po záverečnom požehnaní, a nie v rade počas svätého prijímania.

oznamy farského úradu 5. veľkonočná nedeľa