Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V zbierke na seminár sa vybralo 452€. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Dnes (7.5.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia. Po nej pozývame do farskej kaviarne.

  • V piatok (12.5.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 17:20.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bude mať biblickú tému vyslobodenia Izraelitov z Egypta. Cena tábora bude 150€. Prihlášky je možné nájsť vzadu v kostole. Tábor je pre deti základnej školy od tretieho ročníka.

oznamy farského úradu Abrahám

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V zbierke na seminár sa vybralo 298€. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Dnes (7.5.) o 15:30 bude v Abraháme Eucharistická adorácia. Po nej pozývame do farskej kaviarne.

  • V mesiaci máji sa modlíme májovú pobožnosť každý deň o 19:30 alebo pred svätou omšou.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Bude v termíne 10.-15. júla a miestom je Jelenec pri Nitre. Bude mať biblickú tému vyslobodenia Izraelitov z Egypta. Cena tábora bude 150€. Prihlášky je možné nájsť vzadu v kostole. Tábor je pre deti základnej školy od tretieho ročníka.

oznamy farského úradu Abrahám