Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V zbierke na seminár sa vyzbieralo 509€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Dnes (15.5.) bude adorácia o 15:15. Po nej o 16:00 bude tretie farské synodálne stretnutie. Bude sa konať na fare spoločne pre všetkých farníkov, z Abrahámu aj z Hoste. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach misie a dialógu so svetom.

  • Na budúcu nedeľu (22.5.) bude obnovená popoludňajšia farská kaviareň. Večer o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • Litánie v mesiaci máji sa modlievame každý deň o 17:20.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Je určený pre deti od tretieho ročníka. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Cena za tábor je 140€. Prihlášky si je možné vyzdvihnúť vzadu v kostole.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V zbierke na seminár sa vyzbieralo 260€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Dnes (15.5.) o 16:00 bude tretie farské synodálne stretnutie. Bude sa konať na fare spoločne pre všetkých farníkov, z Abrahámu aj z Hoste. Odvoz z Hoste bude zabezpečený o 15:50 spred kultúrneho domu. Na stretnutí budeme spoločne hovoriť o témach misie a dialógu so svetom.

  • Na budúcu nedeľu (22.5.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • Podľa kánonu 1066 cirkevného práva oznamujeme, že kánonické manželstvo chcú uzavrieť Dušan Švihorík z farnosti Abrahám a Mária Pažická z farnosti Konská. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

  • Aj tento rok chystáme tábor pre deti z našej farnosti. Je určený pre deti od tretieho ročníka. Bude v termíne 8.-13. augusta a miestom je Malinô Brdo pri Ružomberku. Cena za tábor je 140€. Prihlášky si je možné vyzdvihnúť vzadu v kostole.

oznamy farského úradu